Grafik

Vereinsdiener

 

Von                             bis              MiNr      Name

 

28.01.1960            -            16.03.1962      223            Brandl Dora

 

29.10.1914            -            31.10.1915      256            Behninger Andreas

 

23.10.1913            -            28.10.1914      256            Behninger Andreas

 

31.10.1912            -            22.10.1913      256            Behninger Andreas 

 

02.11.1911            -            30.10.1912      256            Behninger Andreas

13.10.1910            -            01.11.1911      329            Schuster Johann

01.11.1909            -            12.10.1910      329            Schuster Johann

01.11.1908            -            31.10.1909      263            Mittermeier Josef

01.11.1907            -            31.10.1908      263            Mittermeier Josef

29.10.1904            -           31.10.1907       328            Sand Simon

18.11.1901            -            28.10.1904      328            Sand Simon